Informace o subjektu Ladislav Touš

Ladislav Touš provádí:

  • Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
  • Sběr nebo navezení půdy
  • Odkopáním, vykopání, nebo překopání strojním podkopem
  • Vykopání základů staveb, rodinných domů
  • Hloubení jezírek, bezén, rýh, jam, sklepů
  • Demolice, demoliční práce, doprava sypkého materiálu 

 

Zemní a výkopové práce realizujeme moderními a výkonnými minibagry světových značek. Jejich hlavní předností je, a tímto se odlišují od větších strojů, že na stavbě dokáží vykonávat práce od začátku stavby až po jejím ukončení a následné finální úpravy terénu v době, kdy se tam už větší stroje nedostanou. 

Z hlediska výkopových prací rozlišujeme tři druhy výkopů, z toho při výstavbě rodinných domů používáme pouze dva:

  • stavební jáma je výkop, jehož šířka i délka v půdorysu jsou větší než 2 m, a hloubka je maximálně 14 m
  • stavební rýha je výkop, jehož jeden půdorysný rozměr je menší než 2 m, délka nerozhoduje. Hloubka je maximálně 14 m. Pokud je výkop pro základovou patku užší než 2 m, nazývá se také rýha
  • stavební šachta má půdorysný rozměr do 36 m2 a její největší rozměr je hloubka. Při stavbě rodinného domu se s tímto druhem výkopu nesetkáme

Pokud stavíme nepodsklepený rodinný dům, zhotovíme jen stavební rýhy, do kterých vlijeme betonovou směs. Pokud stavíme podsklepený rodinný dům, celý velký výkop bude stavební jáma, na dně které budou rýhy pro základy. Rýhy na dně stavební jámy jsou o mnoho mělčí, než když kopeme rýhy pod nepodsklepený objekt. Vyplývá to z dodržení hloubky základů do nezámrzné hloubky, která je pro každý druh zeminy jiná. Obecně pro skálu je nezámrzná hloubka 50 cm, pro štěrkopísek 80 cm, pro hlínu 100 cm a pro jíl 120 až 150 cm. Pokud kopeme rýhy na dně stavební jámy, určitě jsme již pod úrovní zámrzné hloubky, a proto jsou pásové základy kolem 40 cm do hloubky dostačující. Ještě je důležité uvědomit a ujasnit si šířku těchto základů, protože by měly být asi o 20 cm širší (z každé strany nosného nebo obvodového zdi je základ rozšířen minimálně o 10 cm) než tloušťka suterénního zdiva. Je to kvůli lepšímu rozložení zatížení do základové zeminy. Hloubka výkopu je vždy dána projektem. Přímo během zhotovení výkopů je dobré mít pomocnou měřicí lať, kterou kontrolujeme hloubku dna výkopu od terénu, aby nebyla stavební jáma ani mělká, ani hlubší, než je v projektu. 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ladislav Touš

Vysoká Libyně 63

331 41 Vysoká Libyně

tel.+420 603 728 421

Cena za služby Ladislav Touš

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte a my s Vámi rádi projednáme rozsah zakázky, dohodneme termín a uděláme předběžnou kalkulaci.

Kde nás najdete?