Kácení dřevin a porostů

Kácení dřevin provádíme zpravidla v době vegetačního klidu, to je od 1. října do 31. března. V této době jsou již stromy bez mízy a bez listů a práce jsou pak o něco jednodušší. Mohou ale nastat i výjimečné případy, kdy se dřeviny musí odstranit, je to tehdy, kdy je bezprostředně ohrožen život a zdraví občanů nebo jejich majetek, kdy došlo k nebezpečnému odlomení větví nebo poškození kmene stromu. Pokud by nedošlo k jejich odstranění, mohlo by dojít ke škodám značného rozsahu.

Vždy musíme brát v úvahu vlastnosti a druh stromu. Každé kácení je totiž specifické a vyžaduje individuální přístup. Důležité je kácet strom tak, aby jeho pád byl do požadovaného směru a aby nedošlo k ohrožení pracovníka nebo okolního majetku. Po pádu stromu následuje úprava kmene a odvětvení. Samozřejmostí je odvoz nepoužitelného odpadu.