Odbahnění rybníků

Rybníky tvoří nedílnou součást krajiny a plní řadu nezastupitelných a významných funkcí. Jejich podstatnou jejich předností je vliv na zpomalení odtoku vody. Mimo to plní funkci při zachycování  sedimentu. Odbahnění rybníku je poměrně technicky náročný proces, který je nutno provést pokud se v rybníku nachází více jak 20 cm bahna. Při částečném odbahňování se odstraňuje nadměrná vrstva bahna v hlubších částech rybníku, při celkovém odbahňování se vyčistí převážná část dna. Nejvhodnější doba pro tyto činnosti jsou letní měsíce.

Nejdříve je nutné rybník vypustit, aby došlo k jeho odvodnění a vysušení v místech, kde se odbahnění bude provádět. Bahno se následně vyhrne a odloží. Dno by mělo být dostatečně pevné, pokud tomu tak není, použijí se například betonové desky. Po odbahnění nastává fáze prokypření a provápnění, nerovnosti na dně se vyrovnávají buď vyhrnutým bahnemnebo materiálem, který je následně udusán. Tzv. aktivní bahno čili úrodné se většinou doplňuje kompostem.