Zemní a výkopové práce

Před zahájení jakýchkoliv zemních a výkopových prací je třeba se dokonale seznámit s terénem, to znamená přesně vědět, o jakou zeminu se jedná a jaké jsou její vlastnosti. Dříve, než se výkopové práce začnou provádět, je nutné místo zabezpečit před pádem do výkopu, protože jak na staveništi, tak i v jiných prostorech se pohybují lidé.Zajištění výkopu se provádí pomocí zábran v určité vzdálenosti od kraje výkopu, například pomocí pásky nebo výkopku sypké zeminy. Někde je třeba zajistit přechod přes výkop a to hlavně na veřejném prostranství, kdy je třeba výkop zabezpečit zábradlím. Pracovníci, kteří ve výkopu pracují, musí mít k dispozici bezpečný sestup i výstup, většinou se v těchto případech využívají žebříky.Důležité je, aby okraje výkopu nebyly zatěžovány těžkými břemeny, aby nedošlo k sesuvu zeminy.

Výkopové práce provádíme jednak technikou, ale i ručně a to v případech, kde je využití techniky nemožné například z důvodu nepřístupnosti v terénu nebo objektu. Tyto práce provádíme jednak pro inženýrské sítě – kanalizace, plynovody a vodovody, dále pro majitele rodinných a bytových domů, kdy potřebují provést výkopy pro stavbu základů, opravit příjezd k domu nebo ke garáži nebo potřebují připravit prostor pro stavbu garáže, bazénu apod.

Zemní práce ve stavebnictví se dají rozdělit do třech etap. První etapou jsou přípravné zemní práce, kdy se připravuje staveniště, provádí se bourací práce, odstraňování keřů, stromů a pařezů. Pokud je staveniště připraveno, provádějí se hlavní zemní práce, což obnáší především výkopové práce, zajišťování stability stěn výkopů, odvodnění výkopové jámy apod. V některých případech je nutné provést hutnění zeminy, které se provádí pěchováním nebo válcováním. Někdy se využijek úpravě dopravního prostředku. Nejlepším násypovým materiálem je štěrkopísek. V konečné fázi se provede úprava, která spočívá v zarovnání místa výkopu zeminou. Tím je naše práce ukončena a předána zákazníkovi.